Psykoterapia

828370A0-A9AD-4B00-B09B-938F224CD0CF

Psykoterapiassa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa keinoja siihen, kuinka hän voisi elää arvojensa mukaista mielekästä elämää. Terapialle asetetaan tietoiset tavoitteet ja niiden etenemistä arvioidaan.

Keskeisempiä työskentelyn kohteita terapiassa ovat mm. haitalliset ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Terapiassa vahvistetaan myös taitoa kokea myönteisiä, elämän mielekkyyttä lisääviä tunteita.

Psykoterapeuttinen lähestymistapani on kognitiivis-integratiivinen. Kognitiivisten menetelmien rinnalla käytän yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeista lähtien myötätuntosuuntautunutta psykoterapiaa, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, skeematerapiaa sekä tietoisuustaitoja. Olen myös kouluttautumassa EMDR-terapeutiksi.

Vastaanotolleni on mahdollista tulla lyhytterapiaan (10-20 käyntiä) tai pidempään psykoterapiaan.