Psykoterapia

pienia

Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan tarpeista lähtien. Psykoterapiassa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa keinoja siihen, kuinka hän voisi elää arvojensa mukaista mielekästä elämää. Terapialle asetetaan tietoiset tavoitteet ja niiden etenemistä arvioidaan.

Keskeisempiä työskentelyn kohteita terapiassa ovat haitalliset ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Terapiassa vahvistetaan myös taitoa kokea myönteisiä, elämän mielekkyyttä lisääviä tunteita.

Psykoterapeuttinen lähestymistapani on kognitiivis-integratiivinen. Kognitiivisten menetelmien rinnalla käytän yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeista lähtien myötätuntosuuntautunutta psykoterapiaa, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, skeematerapiaa sekä tietoisuustaitoja.

Vastaanotolleni on mahdollista tulla lyhytterapiaan (10-20 käyntiä) tai pidempään psykoterapiaan.

EI UUSIA KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOITA.